Netværk

Besøgsvenner og besøgsværter

Det er vigtigt at være i netværk. Hvis man ikke er en del af et betydningsfuld netværk – familie og venner – er man sandsynligvis ensom. Det er psykisk sårbare ofte. 

Mange er ensomme og har svært ved overhovedet at gå ud. Derfor er et besøg fra en frivillig værdifuldt.

En besøgsven er en bekendt eller ven, hvor man er fælles om at beslutte, hvad man gør sammen, hvor tit man mødes og hvem man mødes med.

Som frivillig er det vigtigt at finde sammen med et psykisk sårbart menneske på ligeværdige vilkår.

Det drejer sig om at mødes i øjenhøjde.

I SIND Hjørring har vi brug for frivillige, der vil være besøgsven. Og gerne være med til at udvide netværket mellem frivillige og psykisk sårbare mennesker.

Foruden frivillige besøgsvenner vil vi gerne have besøgsværter.

Besøgsværter inviterer psykisk sårbare mennesker hjem på besøg og etablerer på denne måde et netværk.

Meld dig som frivillig besøgsven eller besøgsvært. Der er mange der har brug for dig/jer.

Du kan kontakte os på info@sindhjorring.dk eller telefon 2926 2053.

tekst m/billede