Om os

SIND Hjørring - din lokalforening

Indledning

Vi vil lokalt bidrage til at styrke den mentale sundhed. Alt hvad vi foretager os har som overordnet mål at hæve menneskers selvværd, livskvalitet, og forebygge hospitalsindlæggelser. Vi skal forsøge at nedbryde tabuer om psykisk sårbare mennesker f.eks. ved arrangementer, foredrag, medlemsmøder og kurser.

SIND Hjørring er en af landets største lokalafdelinger med ca. 350 medlemmer og har gennem mere end 20 år haft en åben, anonym og gratis Psykologrådgivning hver torsdag. Rådgivningen virker både med øjeblikkelig hjælp, men også som indslusning til etablering af forskellige grupper for pårørende, unge og andre der har brug for hjælp (til selvhjælp).

Der er tilknyttet to erfarne psykologer og en præst.

Omdrejningspunktet for SIND Hjørring er frivillighed. Vi har altid brug for frivillige, som besøgsvenner eller besøgsværter til alle aldersgrupper.

Vi arbejder på at danne netværk for børn og unge sårbare og deres familier, da der er et stigende behov blandt børn og unge, som føler sig usikre & sårbare.

SIND Hjørring vil gerne udbygge samarbejdet med private og offentlige institutioner/organisationer / virksomheder, der har eller får kontakt med sårbare mennesker, eller har deres opmærksomhed rettet mod at støtte sårbare.  Vi ønsker at medvirke til at støtte disse mennesker, så vi deltager i et forebyggende arbejde i Hjørring Kommune.

Vi har et rigtig godt samarbejde med Socialpsykiatrien i Hjørring, med Psykiatrisk Sygehus i Brønderslev og det lokale politi. Men samarbejder skal udbygges til offentlige & private foreninger, institutioner & virksomheder i hele kommunen.

Men uanset hvem vi samarbejder med eller får kontakt med, holder vi fast i tavshedspligten. Ingen oplysninger gives videre.

SIND Hjørring kan være buffer for det etablerede system. Hele døgnet kan man komme i kontakt med SIND Hjørring. Vi ved, at skrøbelige personer meget ofte har brug for støtte og vejledning både om aftenen og i weekenden, når store dele det etablerede system er lukket ned.

Som bisidder er vi også behjælpelige, for de mennesker der føler, at det er svært at skulle gennemføre samtaler med offentlige organisationer.

Vi skal ikke være behandlere, og vi skal ikke overtage offentlige opgaver. Vi skal bidrage til at gøre det trygt og godt for mennesker, der bakser med tilværelsen, at bo i Hjørring Kommune

Vi kan alle føle os sårbare og det i en sådan grad, at man kan føle behov for hjælp og støtte fra andre. Det kan være i form af samtaler, samvær med andre, deltagelse i netværk, aktiviteter der retter sig specielt mod sårbare mennesker – grupper om begivenheder, der kan være vanskelige at klare alene. Derfor tilbyder vi samtalegrupper, besøgsvenner, pårørendegrupper, ungegrupper, socialt samvær og festlige sammenkomster med underholdning. Vi har også undervisning i relevante emner.

Vi deltager i et initiativ inden for folkeoplysningsområdet med hensyn til at tilbyde undervisning for alle voksne med særlige behov for bestemte emner i Hjørring Kommune.

Kontakt os hvis du har brug for samtale og støtte af en professionel psykolog. Rådgivningen har åben hver torsdag fra 16.00 – 18.00.

 

Foreningen