Pårørende

Første afsnit

At være et sårbart menneske berører alle andre i omverdenen. Det er især familie og venner. Familien og venner står sikkert uforberedte på de mange forskellige situationer der opstår. Usikkerhed og måske utryghed betyder at omverdenen reagerer uforstående, irriterende, sårende eller voldsomt.

Det er vigtigt, at du som pårørende lærer at klare de vanskelige situationer, der er og kan opstå mellem dig og den sårbare.

I SIND Hjørring kan du få hjælp til at håndtere de anderledes relationer, der er opstået mellem den sårbare og dig. Du kan altid kontakte vores psykologrådgivning , eller ringe til én af vore frivillige, eller deltage i gruppen for pårørende for at tale med nogen, der har prøvet noget lignende. Eller få viden om hvad du kan gøre og ikke skal gøre, både sammen og hver for sig.

Du skal være omsorgsfuld over den sårbare, men du må også sørge for at drage omsorg for dig selv.

Vi har pårørendegrupper med ekstern tovholder Det kan fx. være pårørende til en sårbar/syg ægtefælde, familiemedlemmer, eller mennesker i krise, der har brug for erfaringsudveksling i samtalegruppe.

Vi opretter også grupper, når der er et særligt behov fx hvor en familie har særligt brug for det.

I pårørende grupperne arbejder vi ud fra princippet:  ”Jeg hjælper dig, du hjælper mig, vi hjælper hinanden.”

Mand 35 år kæreste med psykisk sårbar kvinde: ”Jeg har lært at takle min kæreste bedre. Gruppen er blevet mine nye venner, som jeg tør tale med om det, jeg, tænker på og bakser med. Mine frustrationer er kommet ud nu, og det er godt.”

Mand 65 år: ”Jeg er ret ny i gruppen, hvor jeg føler mig meget velkommen. Jeg er blevet klogere på det at være psykisk sårbar. Jeg har virkelig fået en tankeændring. Sætningen: Tag dig nu sammen, eksisterer ikke mere hos mig”.

Mand 75år far til to psykisk sårbare drenge: Jeg har fundet ud af, at man jo ikke er den eneste, der står med de problemer. Naboerne mener jo at mine drenge er forkert opdraget.

Hold dig ikke tilbage for at kontakte os enten på info@sindhjorring.dk eller tlf. 2926 2053

Du kan læse mere om Landsforeningen SINDs Pårørenderådgivning og SINDs landsdækkende telefonrådgivning for både psykisk sårbare og pårørende på www.sind.dk.